08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب

مجموعه خدمات جراحی عمومی

آلت تصویر معرفی

لاپاراسکوپی

عمل جراحی لاپاراسکوپی، تکنیکی جدید در جراحی با حداقل تهاجم (minimally invasive) می باشد که تنها برشهایی با طول حدوداً ۰.۵ تا ۱.۵ سانتی متر بر روی ش...