پذیرش بیماران بین‌الملل یا IPD به چند روش انجام می‌شود:

 الف:  بيمار خود از طريق وب سايت مرکز يا اطرافيان، مرکز جراحی را شناسايي كرده و ضمن تماس تلفنی با كارشناس پذیرش IPD متصل مي‌شود و علت مراجعه خود را عنوان مي‌كند. كارشناس مرکز از بيمار مي‌خواهد اگر بيمار پرونده پزشكي از قبل دارد براي مرکز جراحی نور ارسال كند و به  پزشكان متخصص يا فوق تخصص ارجاع شود؛ سپس برای بيمار نوبت مربوطه با توجه به تاريخ پرواز و مدت اقامت فرد و ملاقات با پزشك تعیین می‌شود.

بيمار پس از مراجعه به مرکز با كارشناس بخش IPD آشنا خواهد شد و مترجم در تمام مراحل كاري بيمار - شامل معاينه، خدمات پاراكلينيكي، جراحي و پيگيري‌هاي پس از جراحی – وی را همراه می‌کند.

ب: بيمار با مراجعه به وب سايت مرکز از طريق ايميل با كارشناس بخش IPD بيمارستان ارتباط برقرار كرده و یا در قسمت پرسش و پاسخ این مسئله را مطرح مي‎كند و كارشناس مربوطه با بررسي مدارك بيمار يا شرح حال وی براي بيمار با توجه به شرايط بالینی نوبت مراجعه به پزشك مربوطه را تعیین می‌کند. بيمار پس از حضور در مرکز  با حمايت كامل كارشناس و مسئول بخش IPD  از خدمات این مرکز درمانی استفاده می‌کند.

ج: بيمار با راهنمایی اقوام، دوستان و اطرافیان خود به مرکز جراحی تخصصی نور کرمانشاه مراجعه و ضمن دریافت شماره تلفن مرکز به صورت مستقيم با كارشناس بخش بيماران بين الملل یا IPD ارتباط برقرار می‌کند و مراحل فوق از سوی كارشناس پیگیری می‌شود.

د: بيمار از قبل مركز را شناسايي كرده و بدون گرفتن تماس تلفني قبلي بصورت حضوري به مرکز مراجعه و پس از گرفتن ارتباط با بخش بيماران بين الملل از مرکز خدمات دريافت مي‌كند.

***

اگر بيمار نيازمند عمل عيوب انكساري است پس از پذيرش  هزينه معاينه را پرداخت مي‌كند.

اولین مرحله درمان دریافت خدمات اپتومتري و تصویربرداری پاراكلينيكي است. در این مرحله بیمار بعد از دريافت پلن عمل به بخش نوبت‌دهي ليزيك می‌رود تا برای تعیین وقت ليزيك اقدام و هزينه عمل به مرکز پرداخت شود. «با توجه به زمانبندي صورت گرفته بیمار در حین و بعد از انجام عمل ليزيك و نیز مراجعه به داروخانه و دریافت داروها همراهی می‌شود. مترجم مرکز در همه مراحل حضور دارد و زمان فالوآپ‌ها را به بیمار یادآوری می‌کند. این روند تا زمانی پایان مراحل درمان ادامه خواهد داشت.»

***

اگر بيمار نيازمند عمل كاتاراكت يا هر عمل داخل چشمي باشد بعد از پذيرش با مترجم مرکز به صندوق رفته و هزينه معاينه را پرداخت مي‌كند و اگر بیمار عمل جراحی دیگری دارد مانند عمل جراحی پلاستیک یا گوش حلق بینی ،ارتوپدی،جراحی عمومی و کاشت مو توسط کارشناس مرکز راهنمایی می شود.

پس از آن بيمار براي انجام آزمايش خون، مشاوره قلب و پرداخت هزينه عمل همراه می‌شود. مترجم در روز عمل تا زمان ترخيص و گرفتن داروها با بیمار بوده و دستورات دارويي و توصيه‌هاي پزشك پس از عمل را براي وی ترجمه  و یادآوری می‌کند؛ در ادامه پیگیری‌های مالي بيمار كه ممكن است استرداد وجه و يا پرداخت هزینه مازاد باشد را انجام مي‌دهد