08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب

مجموعه خدمات گوش حلق بینی

آندوسکوپی بینی و سینوس

راحی آندوسکوپی بینی و سینوس یکی از روشهایی است که امروزه برای درمان مشکلات سینوسی از آن استفاده می شود. مشکلات مخاطی مربوط به بینی و برخی دیگر از ب...

عمل جراحی لوزه

لوزه و آدنوئید (لوزه سوم) توده های از سلول های ایمنی هستند که در غدد لنفاوی یافت می شوند. این بافت ها به ترتیب در دهان و در پشت دریچه های بینی قرار...