برای انجام عمل FIT، جراح شما مراحل زیر را انجام خواهد داد:
    موهای پشت سرتان را می تراشد.
    فولیکول های مو به صورت تک به تک برداشته می شوند و رد کوچکی از خود باقی می گذارند.
    مانند روش FUT، جراح سوراخ های ریزی در پوست ایجاد کرده و فولیکول های مو داخل سوراخ ها قرار داده می شوند.
    در نهایت، ناحیه کاشت مو را با بانداژ یا گاز می پوشانند.

صرفنظر از روش های قدیمی کاشت مو که ممکن است در برخی از کلینیک های کرمانشاه منسوخ شده باشند، روش نوینی به نام SUT برای کاشت مو مورد استفاده قرار می گیرد.