08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب

سوالات متداول

سوالات متداول

س 1 ج 1
چند ساعت قبل عمل جراحی باید چیزی نخوریم؟
بین 6 تا 8 ساعت..معمولا روز عمل که ساعت 8 صبح مراجعه می فذمایید از 12 شب چیزی نخورید
س 2 ج 2
مدارک مورد نیاز برای روز مراجعه به مرکز؟
کارت ملی-دفترچه درمانی برای اعمال بیمه ای-برای بیماران بین الملل پاسپورت-سی نی اسکن در صورت داشتن عمل خاص-آزمایش خون
س 3 ج 3
مدارک پزشکی چه روزهایی تحویل داده می شود؟
روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 11 الی 13