08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب

مدیریت

مدیر عامل مرکز جراحی تخصصی نور کرمانشاه

ارسال یک ایمیل. تمام فیلدهایی که با علامت (*) مشخص شده اند ضروری هستند
تصویر تماس

دکتر شهرام عباس آبادی

00 13 822 0833
20 15 821 0833